Μέλη ΣΕΜΕ

Οι εταιρείες Μέλη του ΣΕΜΕ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΤΟ ΣΕΜΕ
BMW ΕΛΛΑΣ A.E.Ιωάννης Δουλγερίδης
KOSMOCAR Α.Ε.Ιωάννης Μυτιληνάκης
K-MOTORS A.E.Σόλωνας Κοντός
MOTO TREND A.EΔιογένης Χιωτάκης
ΠΙΑΤΖΙΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Δράκος Φώτιος
ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ Α.Ε.Β.Μ.Ε.Δημήτριος Κανατάς
ΗΛΙΟΦΙΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑΗλιόπουλος Αθανάσιος
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.Σώκιαλης Ιωάννης
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Ιάκωβος Αλμασίδης
ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ A.E.Β.ΕΑναγνωστόπουλος Θεόδωρος
ΜΟΤΟWΑΥ-ΚΑΜΠΡΑΝΗΣ Γ. Α.Ε,Καμπράνης Γεώργιος