Αναπροσαρμογή κλίμακας κυβισμού

Σύμφωνα με πρόσφατο δημοσίευμα του news auto https://bit.ly/3vEUrw0 , εξετάζονται αλλαγές στον τρόπο φορολόγησης των αυτοκινήτων και στον υπολογισμό του τέλους ταξινόμησης αυτών, ώστε να συγκρατηθούν σε χαμηλά επίπεδα η φορολογία αλλά και η τελική αξία λιανικής πώλησης αυτών.

Με την επιστολή του ο ΣΕΜΕ, αιτείται και για τα δίκυκλα την αναπροσαρμογή της κλίμακας κυβισμού με βάση την οποία υπολογίζεται το τέλος ταξινόμησης αυτών, με σκοπό να συγκρατηθούν οι τιμές των δίκυκλων κυρίως της μεσαίας κατηγορίας 251-400 κυβικών.

Συγκεκριμένα ζητείται η κατηγορία 126-250 κ.ε. στην οποία εφαρμόζεται ο συντελεστής 2% να επεκταθεί μέχρι τα 400 κυβικά.

Παρακάτω παρατίθεται η επιστολή του ΣΕΜΕ.